Policy & GDPR på Growth Marketing Sweden AB

Vår policy nedan är något alla anställda på Growth Marketing följer. Du kan läsa mer om vårt CSR arbete här.

Integritet: Vi respekterar alltid våra kunders integritet och garanterar att all personlig information samlas in, används och skyddas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Målgruppsanalys: Innan vi påbörjar någon marknadsföringskampanj, genomför vi en noggrann målgruppsanalys för att säkerställa att vi når rätt målgrupp med rätt budskap.

Ärlig och transparent kommunikation: Vi strävar alltid efter att vara ärliga och transparenta i all vår kommunikation med våra kunder och samarbetande företag.

Kreativitet och innovation: Vi är ständigt på jakt efter nya och kreativa sätt att nå ut till våra målgrupper och för att differentiera våra kunders produkter och tjänster från konkurrenternas.

Målinriktad: Vi har alltid våra kunders mål i åtanke och strävar efter att leverera resultat som överträffar deras förväntningar.

Anpassning: Vi anpassar vår marknadsföringsstrategi efter våra kunders specifika behov och önskemål för att säkerställa optimala resultat.

Ethical Marketing Practices: Vi följer alltid etiska marknadsföringspraxis och undviker all form av bedrägeri, överdrift eller missvisande information i vår marknadsföring.

Regelbunden rapportering och mätning: Vi tillhandahåller regelbundna rapporter och mäter resultaten för att säkerställa att vi når våra mål och för att justera vår marknadsföringsstrategi om så behövs.

Integritet och säkerhet: Vi respekterar alltid våra kunders integritet och säkerhet. Vi samlar inte in, lagrar eller använder information som är privat eller annars känslig utan uttryckligt samtycke.

Sanningen i marknadsföring: Vi är ärliga och opartiska i all vår marknadsföring och kommunikation. Vi distribuerar inte information som vi vet eller har anledning att tro är felaktig, vilseledande eller skadlig.

Respekt för regler och bestämmelser: Vi följer alla relevanta lagar och bestämmelser i alla länder vi verkar i, inklusive regler för marknadsföring och annonsering.

Ansvarstagande för samhället: Vi är medvetna om vårt samhällsansvar och strävar efter att främja positiva samhällsfrågor och främja en hållbar utveckling. Läs mer om det här.

Mänskliga rättigheter: Vi respekterar mänskliga rättigheter och främjar en arbetsmiljö som är fri från diskriminering och kränkande beteende.

Miljöansvar: Vi är medvetna om vårt miljöansvar och strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att ta hänsyn till miljöfrågor i alla våra affärsbeslut.

GDPR hos Growth Marketing Sweden AB

Denna GDPR-policy beskriver hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. Policyen beskriver även våra rättigheter och skyldigheter enligt GDPR samt dina rättigheter som registrerad person.

Typer av personuppgifter vi samlar in

Vi samlar endast in anonymiserade data från Google Analytics för att förbättra våra marknadsföringsinsatser. Dessa data inkluderar information om användarnas beteende på vår webbplats, såsom sidvisningar, klick och längd på besök. Vi samlar inte in någon känslig personlig information.

Syftet med samlingen av personuppgifter

Syftet med att samla in och analysera data från Google Analytics är att förbättra våra marknadsföringsinsatser och ge en bättre användarupplevelse till våra besökare.

Lagring och säkerhet av personuppgifter

Vi tar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och skyddas från obehörig åtkomst eller förlust.

Din rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering av dina personuppgifter och rätt till begränsning av bearbetning. Du har också rätt att invända mot bearbetning av dina personuppgifter samt rätt till dataportabilitet.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer om vår GDPR-policy eller vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [hej@growthmarketing.se].

Ändringar av policyen

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av denna policy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och gälla från det datum de publiceras.

Jorge Castro

När det gäller digital marknadsföring i Sverige är Jorge Castro ett namn som ofta återkommer i sammanhanget. Med en bas i Stockholm har Jorge etablerat sig som en av landets ledande röster inom SEO och Growth Marketing. Hans resa genom digital marknadsföring har inte bara sett framgångar genom teori utan även genom praktiska resultat. Som marknadschef på ABS Wheels mellan 2014 och 2021 drev han företaget från en omsättning på 30 MSEK till imponerande 130 MSEK, vilket vittnar om hans skicklighet och taktik.

Men Jorge är inte bara en siffra och resultatdriven individ. Hans passion för området skymtar genom i de många framträdanden han har gjort i några av landets största poddar och tidningar. Namn som Ehandel.se, Entrepreneur, Market, Finanstid, Dagens Handel, Resume och Veckans Affärer har alla haft förmånen att presentera Jorges insikter, vilket har cementerat hans plats som en ledande auktoritet inom sitt område.

Denna erfarenhet och expertis ledde till att han korades till Årets Digitala Marknadsförare, ett erkännande som få kan stoltsera med. Trots hans professionella framgångar, ger Jorge också en personlig inblick i sitt liv genom sin bok som han skrivit “framtidens SEO”, boken finns att köpa hos sveriges alla största bokhandlare som adlibris, bokus och Akademibokhandeln.

Om du någonsin har tvivlat på vikten av SEO, growth marketing eller digital strategi, kommer ett möte med Jorge att omvandla dina synpunkter. Med beprövade strategier, en gedigen track record och en passion för att dela sina kunskaper, representerar Jorge Castro den guldstandard alla digitala marknadsförare strävar efter.

Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna, tipsen och insikterna? Se till att följa Jorge på Linkedin och utforska mer av hans tankeledarskap där.