Vad är en marknadsplan?

Vad är en marknadsplan? För att få en överblick över företagets marknadsföringsstrategi på kort och lång sikt är det viktigt att skapa en marknadsplan. Planen ger en strukturerad bild av marknadsaktiviteterna och underlättar planering, genomförande och uppföljning.

En marknadsplan, även kallad marknadsföringsplan, fungerar som en karta som visar hur företaget planerar att marknadsföra sina produkter eller tjänster under en viss tidsperiod. Det kan vara ett år framåt eller flera år. Planen utgör en viktig del av affärsplanen och ger en tydlig vägledning för marknadsföringsstrategin.

Vad är en marknadsplan

Bilden visar en del av en marknadsplan

 

Fördelarna med att planera din marknadsföring på lång sikt

En marknadsplan är viktig för att företaget ska ha en strukturerad och målinriktad marknadsföring. Genom att planera marknadsaktiviteterna kan företaget få en överblick över nuvarande och framtida marknadsföringsstrategier. Detta minskar risken att något viktigt glöms bort och ger möjlighet att återkoppla och jämföra utfallet med planen. En marknadsplan ger också medarbetare bättre förutsättningar att förstå företagets marknadsföring och prioritera viktiga aktiviteter framför mindre viktiga.

 

Varför en marknadsföringsplan är avgörande för att locka nya kunder

En marknadsplan är en central del av en företags marknadsföring. Den hjälper till att definiera en målgrupp, en strategi för att nå ut till dem och utvärdera konkurrenternas styrkor och svagheter. En väl genomtänkt plan kan också hjälpa företaget att generera kundvärde och locka till sig nya kunder.

Planen bekräftar företagets målgrupp och hjälper till att positionera företaget gentemot andra konkurrenter. Genom att använda en plan kan företaget se till att deras produkter och tjänster är anpassade efter kundernas behov och önskemål. En effektiv marknadsplan är en nyckel för att driva företagets framgång på marknaden och öka dess konkurrenskraft.

 

Så skapar du en effektiv marknadsplan – 5 viktiga punkter att inkludera

Planen innehåller olika delar som är avgörande för att lyckas med marknadsföringsaktiviteterna. Här är några av de viktigaste delarna:

  • Företagsbeskrivning: En kort beskrivning av företaget, dess affärsidé, långsiktiga mål och strategi.
  • Situationsanalys: En översikt över marknadssituationen, konkurrenterna och hur företaget står i förhållande till dem.
  • Mål och syfte: En tydlig beskrivning av vad företaget vill uppnå med sin marknadsföring och vilken målgrupp som är aktuell.
  • Strategi och handlingsplan: En beskrivning av hur målen ska uppnås, vilka aktiviteter som ska genomföras och en tidsplan.
  • Uppföljning: En plan för när och hur resultatet ska följas upp för att kunna göra förändringar vid behov.

 

Hur skiljer sig en affärsplan från en marknadsplan?

En affärsplan och en marknadsplan har olika fokusområden, där affärsplanen är en helhetsbeskrivning av företaget och marknadsplanen fokuserar på marknadsföringsstrategin. En marknadsplan kan vara en del av affärsplanen, men är mer specifik på hur företaget ska nå ut till kunderna och kommunicera sitt budskap i olika kanaler på marknaden. Affärsplanen beskriver däremot företagets övergripande idé, kunder, investerare och möjligheter och utmaningar på en mer övergripande nivå.

 

Maximera din marknadsplan med SEO

Fler och fler företag inser fördelarna med att integrera sökmotoroptimering (SEO) som en del av en omfattande marknadsplan. Genom att synas högre upp i sökresultaten på Google och andra sökmotorer, kan företaget attrahera en betydande mängd kvalitativ trafik till sin webbplats. Dessutom är det vanligt att olika marknadsföringskanaler samverkar med varandra. Genom att investera i SEO kan företaget uppnå en bättre avkastning på sin annonsering, och vice versa.

 

Källa: https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/vanliga-ord-och-begrepp/marknadsplan/

Har du också planer på att växa?

Vi är experter på SEO & Growth Marketing.

Jorge Castro

När det gäller digital marknadsföring i Sverige är Jorge Castro ett namn som ofta återkommer i sammanhanget. Med en bas i Stockholm har Jorge etablerat sig som en av landets ledande röster inom SEO och Growth Marketing. Hans resa genom digital marknadsföring har inte bara sett framgångar genom teori utan även genom praktiska resultat. Som marknadschef på ABS Wheels mellan 2014 och 2021 drev han företaget från en omsättning på 30 MSEK till imponerande 130 MSEK, vilket vittnar om hans skicklighet och taktik.

Men Jorge är inte bara en siffra och resultatdriven individ. Hans passion för området skymtar genom i de många framträdanden han har gjort i några av landets största poddar och tidningar. Namn som Ehandel.se, Entrepreneur, Market, Finanstid, Dagens Handel, Resume och Veckans Affärer har alla haft förmånen att presentera Jorges insikter, vilket har cementerat hans plats som en ledande auktoritet inom sitt område.

Denna erfarenhet och expertis ledde till att han korades till Årets Digitala Marknadsförare, ett erkännande som få kan stoltsera med. Trots hans professionella framgångar, ger Jorge också en personlig inblick i sitt liv genom sin bok som han skrivit “framtidens SEO”, boken finns att köpa hos sveriges alla största bokhandlare som adlibris, bokus och Akademibokhandeln.

Om du någonsin har tvivlat på vikten av SEO, growth marketing eller digital strategi, kommer ett möte med Jorge att omvandla dina synpunkter. Med beprövade strategier, en gedigen track record och en passion för att dela sina kunskaper, representerar Jorge Castro den guldstandard alla digitala marknadsförare strävar efter.

Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna, tipsen och insikterna? Se till att följa Jorge på Linkedin och utforska mer av hans tankeledarskap där.