Förstå ROI – hur du mäter din investeringsavkastning

ROI, eller return on investment, är en viktig mätare för att bedöma hur väl en investering har presterat. För marknadsföringsteam är det särskilt relevant att ta detta i beaktning, eftersom de måste räkna ut om deras insatser har gett avkastning på investeringen. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur man kan förstå return on investment och hur man kan mäta den.

ROI som står för return on investment är viktigt inom företagande. På bild ser vi en liten gubbe sittandes på en hög med pengar.

Du kan spara många kronor genom att mäta din ROI.

Vad är ROI?

ROI är ett förhållande mellan investering och avkastning, och det beräknas som en procentuell förändring i förhållande till den ursprungliga investeringen. Den kan vara positiv eller negativ, beroende på om investeringen har gett vinst eller förlust. Ett positivt resultat innebär att investeringen har varit lönsam, medan ett negativt resultat betyder att investeringen har varit olönsam.

Hur beräknar man ROI?

ROI kan beräknas genom att ta nettovinsten och dividera den med kostnaden för investeringen. Nettoresultatet är skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för investeringen. Den kan sedan multipliceras med 100 för att få en procentandel. Till exempel, om du har investerat 100 000 kronor i en marknadsföringskampanj och har tjänat 150 000 kronor i intäkter, är nettovinsten 50 000 kronor. Med andra ord skulle den då vara 50% (50 000 / 100 000 x 100).

Varför är det viktigt?

ROI är en viktig mätare för att bedöma hur väl en investering har presterat. Genom att beräkna det kan man få en bättre förståelse för vilka investeringar som är lönsamma och vilka som inte är det. Detta kan hjälpa marknadsföringsteamet att fatta bättre beslut om var de ska satsa sina resurser.

Hur kan man förbättra din avkastning?

Det finns flera sätt att förbättra ROI. Ett sätt är att minska kostnaderna för investeringen genom att använda mer kostnadseffektiva metoder. Ett annat sätt är att öka intäkterna genom att förbättra marknadsföringsstrategin eller produktens kvalitet. Att minska risken för investeringen kan också bidra till att öka din avkastning.

Vad är viktigt att tänka på när man använder sig av det?

Det är viktigt att tänka på att ROI är enbart en mätare för att bedöma lönsamheten av en investering. Det säger ingenting om hur väl investeringen har presterat i förhållande till andra investeringar. Dessutom kan det finnas andra faktorer som påverkar resultatet som inte beaktats i beräkningen. Det är också viktigt att tänka på att det kan finnas andra faktorer som ska beaktas vid beslutsfattande.

Källa: https://www.forbes.com/advisor/investing/roi-return-on-investment/

Har du också planer på att växa?

Vi är experter på SEO & Growth Marketing.

Jorge Castro

När det gäller digital marknadsföring i Sverige är Jorge Castro ett namn som ofta återkommer i sammanhanget. Med en bas i Stockholm har Jorge etablerat sig som en av landets ledande röster inom SEO och Growth Marketing. Hans resa genom digital marknadsföring har inte bara sett framgångar genom teori utan även genom praktiska resultat. Som marknadschef på ABS Wheels mellan 2014 och 2021 drev han företaget från en omsättning på 30 MSEK till imponerande 130 MSEK, vilket vittnar om hans skicklighet och taktik.

Men Jorge är inte bara en siffra och resultatdriven individ. Hans passion för området skymtar genom i de många framträdanden han har gjort i några av landets största poddar och tidningar. Namn som Ehandel.se, Entrepreneur, Market, Finanstid, Dagens Handel, Resume och Veckans Affärer har alla haft förmånen att presentera Jorges insikter, vilket har cementerat hans plats som en ledande auktoritet inom sitt område.

Denna erfarenhet och expertis ledde till att han korades till Årets Digitala Marknadsförare, ett erkännande som få kan stoltsera med. Trots hans professionella framgångar, ger Jorge också en personlig inblick i sitt liv genom sin bok som han skrivit “framtidens SEO”, boken finns att köpa hos sveriges alla största bokhandlare som adlibris, bokus och Akademibokhandeln.

Om du någonsin har tvivlat på vikten av SEO, growth marketing eller digital strategi, kommer ett möte med Jorge att omvandla dina synpunkter. Med beprövade strategier, en gedigen track record och en passion för att dela sina kunskaper, representerar Jorge Castro den guldstandard alla digitala marknadsförare strävar efter.

Vill du hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna, tipsen och insikterna? Se till att följa Jorge på Linkedin och utforska mer av hans tankeledarskap där.